Slide background
Slide background
Slide background

Q&A

SE VORES Q&A OMKRING ØHAVSCENTERET

Hvorfor er Øhavscentret et vigtigt projekt for Christiansminde, for Svendborg og for Sydfyn?
Svendborg er udpeget som et af de 20 særlige kystferiesteder i Danmark af Videnscenter for Kystturisme, og Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske Øhav, fordi vi er har mange land- og vandbaserede aktiviteter og har et stort forspring. Derudover er vi valgt som strandsafaridestination. Vi mennesker har et stadigt voksende behov for at finde tilbage til naturen og dens muligheder. I Øhavscentret vil vi få muligheden for at samle de mange udbydere i området, som netop har fokus på at imødekomme disse behov, og dermed kan vi styrke muligheden for at øge forståelsen for den sydfynske naturs mange muligheder.

Hvilke fordele har jeres projekt?
Øhavscentret Christiansminde vil samle, professionalisere og synliggøre de mange udfoldelsesmuligheder, som naturen i området byder på, og gøre det nemt og attraktivt for områdets mange gæster at udfolde sig i. Christiansminde har et stort kundeunderlag, stort netværk og professionelle kompetencer. Du kan lave mad, lære om naturen og tage en tur i kano hvor som helst. Men ikke med de samme professionelle rammer og kompetencer, som vi vil kunne tilbyde. Vi vil kunne give gæsten den samme komplette oplevelse, som vi finder på for eksempel skisportssteder og dykkercentre.

Hvad kan Øhavscentret bidrage med?
Øhavscentret kan styrke bevidstheden lokalt og nationalt om, at naturen er let at færdes, forstå og lege i for både børn og voksne. Når Øhavscentret Christiansminde efter planen står færdigt i 2018, forventer vi, at det på årsbasis kan skabe mindst 5.000 nye turistovernatninger i området med både danske og internationale gæster. Over en 3-års periode forventer vi, at denne vækst kan nå op på 10.000 ekstra overnatninger, - og samtidig at have øget den udenlandske andel af overnatninger fra 12% til 18%. Altså en vækst på 50%. Den mest væsentlige vækst vil vi kunne tilskrive de tyske gæster, men en stigende interesse for Danmark ude i verden kan sagtens medføre stor vækst i andre markeder. Det øgede antal overnatninger og dagturister vil give et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscentret på ca. 10-12 mio. kr. stigende over en 3-års periode til 15 - 17 mio. kr. Vi estimerer, at det vil udgøre en vækst på 20 - 22 fuldtidsstillinger i området stigende til 26 - 28 fuldtidsstillinger.

Hvordan vil I forhindre at ’ødelægge’ kystlinjen ude foran hotellet?
Det er vigtigt at bevare områdets store naturmæssige værdier og oplevelsesmuligheder, og vi er derfor meget bevidste om, at anlægget udformes organisk i naturens materialer, som respekterer landskabet og det omgivende terræn.

Hvordan skal det finansieres?
Vi forventer, at etableringen af Øhavscentret Christiansminde vil blive finansieret gennem fonde, puljer og eksterne investorer – og ske i en selvstyrende fond eller forening. Driften forventer vi, at det eksisterende Christiansminde vil varetage. En del aktiviteter i centeret vil således kræve bruger/lejerbetaling, men mange oplevelser vil også være gratis at benytte.

Hvor meget vil jeres projekt være til gene for beboerne omkring hotellet?
Øhavscentret Christiansminde vil kun være ganske lidt til gene for beboerne i området . Vi må regne med, at øget trafik og uhensigtsmæssig parkering kan ske i visse perioder, men området vil til gengæld blive endnu mere attraktivt og kunne byde på nye oplevelsesmuligheder til glæde for de lokale og gæster i området. Bygning og aktiviteter ligger langt nede i forhold til eksisterende beboelse, og aktiviteterne er ved egen kraft og dermed ikke afhængige af hurtigtgående både eller klaprende maste på sejlbåde. Vi kan love, at de gode gamle aktive dage på Christiansminde vender tilbage.

Hvornår vil det blive en realitet, hvis I får tilladelsen?
Når Naturstyrelsen har givet deres tilsagn i løbet af efteråret 2015, forventer vi, at der går ca. 2½ år, inden Øhavscenter Christiansminde står færdigt (fonde, lokalplanlægning, projektering og byggefasen). Det vil sige, at vi forventer at kunne åbne i 2018.

Hvad er jeres fremtidsplaner, hvis I ikke får tilladelsen?
Ideen er udsprunget af mange års arbejde med naturturisme og fødevarer, så selv om den skitserede bygningsmasses placering og finansiering ikke lykkes, vil vi bruge deleelementer fra projektet. Mange gode idéer og forslag i processen omkring Øhavscentret Christiansminde indarbejder vi allerede nu, men bygningen og størrelsen vil booste processen og samtidig medvirke til at skabe et fyrtårn omkring alt det, som blandt andet naturturisme og Kulinarisk Sydfyn har arbejdet med i årevis. Vi vil uanset hvad samle oplevelsesudbyderne og identificere samarbejdspartnerne, der kan se en forretning i at blive de bedste til at levere naturoplevelser til turister fra nær og fjern. Samtidig vil vi arbejde på at udnytte de eksisterende rammer og de muligheder, der ikke kræver dispensation fra kystbeskyttelsesreglerne.

Hvorfor skal det ligge ved Christiansminde?
Fordi det kan, og fordi der er kompetencen og synergien. Ikke mindst fordi, at Christiansminde altid har været omdrejningspunkt for rekreation, uddannelse, social samvær og god lokal mad. Den kulturarv vil vi gerne fastholde som et fyrtårn på Fyn og udvikle sammen med alle andre, der har samme interesse.

Hvilken rolle spiller HK?
HK ejer og driver Christiansminde i dag med succes og vil gerne fastholde denne succes og styrke forretningsmodellen. HK driver en forretning i balance, som kan tilbyde professionelle uddannelsesfaciliteter, rekreative rammer og events. Det er vigtigt for HK at have et hus, som har fokus på arbejdsmiljø, naturen, sundheden, miljøet og den generelle mulighed for at tage på Christiansminde og hente fornyet energi. Når faciliteterne i den selvejende fond er klar, ser HK en god case i at drifte øhavscentret sammen med Christiansminde.